شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

تبیین آیت الله جوادی آملی از سیاست حکمت متعالیه
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: حکمت سیاسی متعالیه ، آیت الله جوادی آملی ، وبلاگ ، پرشین بلاگ

حکمت متعالیه، سیاست متعالیه دارد؛ چون انسان متعالی می پروراند. اگر از حکیم متعالی سؤال کنید که الانسان ما هو؟ او پاسخ می دهد که الانسان حیٌّ متألّه. بنابراین، سیاست از علوم انسانی است و تا انسان شناخته نشود سیاست همچنان ناشناخته باقی خواهد ماند. بر این اساس شناخت متدانی، سیاست متدانی و شناخت متعالیه، سیاست متعالیه دارد. شناخت متدانی، انسان متدانی و شناخت متعالی، انسان متعالی دارد.


 
امام سید موسی صدر در غربت غربی
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: یادداشت ، امام موسی صدر ، وبلاگ ، سید حسین نصر

به تازگی کتاب در غربت غربی، شرح حال خودنوشت دکتر سید حسین نصر، را مطالعه می کردم. افزون بر نکات بی شمار آموختنی که در آن نهفته است، سیر تفکر در ایران معاصر هم در آن به طور مبسوط مورد اشاره قرار گرفته است. کتاب بیش از آن که شرح حال نصر باشد، شرح ماجرای فکر فلسفی در ایران معاصر است. در این مجموعه از افراد بی شماری که از سرآمدان تفکر در ایران و جهان اسلام هستند یاد شده است. از جمله از شخصیت برجسته جهان اسلام امام سید موسی صدر نیز به طور کوتاهی یاد و به نکات ذیقیمتی اشاره شده است. نصر در اثر خود به درستی اشاره کرده است که شخصیت علمی امام صدر، تحت تأثیر وجهه سیاسی و اجتماعی وی، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. مناسب دیدم این بخش را عیناً بیاورم تا ابعاد علمی عمیق امام سید موسی صدر بیشتر آشکار شود. نصر می نویسد:


 
توضیجاتی مجدد بر حاشیه دیگر دکتر کمالیان
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ مهر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: یادداشت ، امام موسی صدر ، وبلاگ ، محسن کمالیان

نه تنها نباید در صدر توقف کرد که در صدرا نیز. ما پرسش ها و نیازهای معاصری داریم که ملاصدرا و در سطحی دیگر امام صدر با آنها برخوردی نداشته اند و البته روشن است که اینها نیازهای عصری است و نباید انتظاری این چنین از آنها داشت و این نشان می دهد که باید از این بزرگان نیز فراتر رفت و در عین این که به گذشته خود باید اشراف کامل و جامعی داشت و در مواردی به آن افتخار کرد اما نباید در این گذشته توقف کرد و از نگاه انتقادی غفلت ورزید. افزون بر این که باید توجه داشت برخی پرسش ها و نیازهای انسان فرازمانی است و منحصر در موعد خاصی هم نیست؛ از این رو بخش های مهمی از اندیشه یک اندیشمند می تواند پاسخ هایی جاودانه و فرازمانی تلقی شود که دائم برای همه انسان ها مطرح است. اما باید اذعان کنم که آنچه در نوشته آقای دکتر از آن غفلت شده بود تأمل در یادداشتی بود که نگارنده برای رفع سوء تفاهم در یادداشتم به آن اشاره کرده بودم. آقای دکتر بر آنچه پیش از این نگاشته بودند با حدت و شدتی افزون مایه گذاشته و چیزی بر آنچه پیش از این گفته بودند نیفزودند و بلکه بر ابهامات افزودند.