مجموعه نشست‌ها و مقالات سیاست متعالیه منتشر می‌شود

مدیر پروژه حکمت سیاسی متعالیه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از انتشار چند جلد باقی‌مانده «مجموعه نشست‌ها» و «مجموعه مقالات» سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) به نقل از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، «شریف لک‌زایی» در نشست نقد کتاب «مقدمه‌ای بر حکمت سیاسی متعالیه» اظهار کرد: چند جلد باقی‌مانده «مجموعه نشست‌ها» و «مجموعه مقالات» سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه به‌زودی منتشر خواهد شد.

وی همچنین افزود: کتاب «حکمت سیاسی متعالیه» تألیف ابوالحسن حسنی نیز به‌زودی از سوی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی منتشر می‌شود.

یادآور می‌شود، پیش از این چکیده نشست‌ها و مقاله‌های همایش «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه» و دفتر اول نشست‌ها و جلد نخست مقاله‌های همایش «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه» به اهتمام شریف لک‌زایی و توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قالب کتاب منتشر شده بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید