انقلاب اسلامی یک انقلاب فکری، فرهنگی و معنوی است

دکتر شریف لک زایی معنویت را اساس انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی (ره) عنوان کرد و گفت: امام (ره) به دنبال این بود که جامعه را به سمت افکار متعالی هدایت کند.

دکتر شریف لک زایی، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به مناسبت بسیت و دوم بهمن، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار شبستان به بررسی معنویت در انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: حضرت امام (ره) به عنوان حکیم حکمت متعالیه توانست با مجاهده نفسانی خود و پس از طی کردن مراحل عرفانی مردم را به سوی خدا هدایت کند که این مرحله عرفانی خود سیری فرهنگی و فکری است لذا باید سیر انقلاب اسلامی را یک سیر معنوی دانست.
وی افزود: فرهنگ، فکر و فلسفه نقش عمده ای را در پیروزی انقلاب اسلامی دارا بوده است که بایستی اجازه داده شود که بیش از گذشته بروز و ظهور پیدا کند. این مباحث فرهنگی و فلسفی، مبتنی و برگرفته از اندیشه های متعالی مکتب تشییع و مکتب فلسفی حکمت متعالی است.

این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: انقلاب اسلامی توسط بنیان گذار و حکیم خود توانست در مرحله اجتماعی مسائل معنوی و دینی را مطرح کند و جامعه را به سمت خدا رهنمون نماید.

لک زایی افزود: انقلاب اسلامی در واقع محصول سفر چهارم عرفانی حضرت امام (ره) بود که با انفاس قدسیه خود جامعه را به سمت خدا هدایت کرد و اگر انفاس قدسیه او نبود انقلاب به پیروزی نمی رسید و اگر هم پیروز می شد به اهداف عالیه خود دست نمی یافت.

وی انقلاب اسلامی را دارای یک بنیاد فکری، فلسفی و مکتبی خواند و تأکید کرد: در تمام صحنه های انقلاب اسلامی چه در پیروزی انقلاب و چه دوران دفاع مقدس آموزه های ناب تشییع به خصوص قیام امام حسین (ع) توانسته است نقش آفرینی کند به گونه ای که تمام جریانات انقلاب اسلامی از این منظر قابل تحلیل و بررسی است.

این عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی قدرت ایمان و معنویت را در به زانو درآمدن نظام منحوس پهلوی وصف ناپذیر خواند و عنوان کرد: نظامی که در منطقه در اوج قدرت اقتصادی و تسلیحاتی و متکی به قدرتهای غربی بود اما در برابر ایمانهای انسانهای مؤمن و انقلابی نتوانست مقاومت کند و رو به نابودی گذاشت.

لک زایی افزود: معنویت در انقلاب اسلامی و قیام مردم آن قدر آشکار بود که میشل فوکو، اندیشمند فرانسوی، انقلاب مردم ایران به رهبری امام خمینی را یک انقلاب معنوی وآن را یک روح در جهان بی روح خواند.

وی قیام های مختلفی که در منطقه به وجود آمده را متاثر از انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: تحولات اخیر منطقه که امروز شاهد آن هستیم در واقع با الگو پذیری از انقلاب اسلامی می باشد که با یک تأخیر چند ده ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حال به نتیجه رسیدن است. اگرچه انقلاب اسلامی نیز خود محصول سالها مجاهدت مردم ایران، علما و نخبگان و به ویژه حکیمی الهی است.

وی حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی را بدون انگیزه مادی بیان کرد و گفت: حرکت عظیم مردم در حمایت از نظام اسلامی تنها انگیزه معنوی داشته به طوری که در این سی و دو سال گذشته این مسأله بسیار برجسته بوده است و اوج آن را در دفاع مقدس می توان مشاهده کرد.

این عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی حفظ ارزشهای انقلاب را مانع انحراف از مسیر تعیین شده عنوان و تأکید کرد: اساس انقلاب اسلامی به حفظ ارزشهای آن است که می توان اخلاق و معنویت را یکی از مؤلفه های آن و سبب پیدایش انقلاب اسلامی دانست و دوام و قوام انقلاب نیز به حفظ این ارزشهاست.

شریف لک زایی یکی از شاخصه های انقلاب را برقراری عدالت در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دانست و اظهار داشت: در بین شعارهایی که در انقلاب اسلامی مطرح می شود چند اصل بیشتر برجسته شده که عدالت یکی از آن ها است. تحقق عدالت در ابعاد مختلف می تواند کرامت انسانها را به دنبال داشته باشد که این از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده است.

این کارشناس مسائل سیاسی با برشماری ابعاد عدالت، عدالت اجتماعی و سیاسی را باعث حیات انقلاب اسلامی خواند و خاطر نشان کرد: یکی از آموزه های مهم اسلامی این است که انسان را تشویق می کند تا در سرنوشت خود ایفای نقش کند که این مسأله بایستی در عدالت سیاسی خودش را نشان دهد. همچنین در جامعه اسلامی فرد باید در تمام صحنه ها حضور داشته باشد و نظام بتواند به طور یکسان به همه جامعه خدمات یکسان سیاسی و فرهنگی ارائه دهد و به ویژه بتواند عدالت فرهنگی را تحقق بخشد.

وی برقراری عدالت اقتصادی را نیز یکی دیگر از وظایف نظام اسلامی نام برد و تأکید کرد: در نظام اسلامی نباید اقتصاد را نادیده گرفت و بخشی را برخوردار و بخشی دیگر را محروم کرد. در واقع نظام اسلامی عدالت را باید در ابعاد مختلف و برای اقشار گوناگون اجرا کند.

این عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در پایان تأمین و تضمین آزادی و به ویژه آزادی اندیشه و بیان را یکی از وظایف نظام اسلامی دانست و یادآور شد: آزادی اندیشه باید مانند عدالت و به همان شدت دنبال شود؛ چرا که این مقوله جزء مطالبات اصلی مردم و نخبگان و صاحب نظران و بزرگان نظام بوده و هست.

مطالب مرتبط

نسبت انقلاب اسلامی و حکمت متعالیه در گفتگو با شریف لک زایی

انقلاب اسلامی، امام موسی صدر و خاورمیانه اسلامی

آیا حکمت متعالیه در انقلاب اسلامی نقشی داشت؟

/ 0 نظر / 5 بازدید