امام موسی صدر همان وقت نیز روحانی روشنی بود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در پنجمین نشست سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه که با حضور و سخنرانی استاد عالی حکمت متعالیه، حضرت آیت الله جوادی آملی، برگزار شد، در انتهای نشست، با توجه به فضای مورد بحث و موضوع سخن، بحثی نیز درباره شخصیت برجسته امام موسی صدر مطرح درگرفت. حضرت استاد ضمن تأیید این سخن که امام موسی صدر در شمار حکیمان حکمت متعالیه است، ایشان را مصداق روشن اندیشی در حوزه معرفی کرد و معتقد بود امام موسی صدر همان وقت نیز آدم روشنی بود.

آیت الله جوادی آملی در این نشست یک طبقه بندی ابتکاری درباره جوامع به لحاظ اعتقادی ارائه کردند که ارتباطات میان مسلمانان، موحدان و ملحدان را در سه حوزه محلی، منطقه ای و بین المللی دربرمی گیرد. مسلمانان، اعم از تشیع و تسنن، در هر نقطه¬ای که باشند ارتباطات آنها محلی است. موحدان، اعم از مسلمانان، مسیحیان و یهودیان، در هر نقطه ای که باشند از مناسبات منطقه ای برخوردارند؛ و ارتباط با ملحدان، به مثابه انسان، در حوزه بین المللی تعریف و ترسیم می شود. در جلسه به مناسبت این طبقه بندی گفته شد که این تفکیک که از سوی استاد درباره مسلمانان، موحدان و ملحدان بیان شد، در سیره امام موسی صدر به نحو اعلایی متجلی بوده است.

حیفم آمد این گفت و شنود اگرچه کوتاه را از خوانندگان دریغ کنم. در ادامه، این بحث کوتاه را می خوانیم.

***
دکتر نجف لک زایی: آقای دکتر صادق طباطبایی نقل می کرد که از امام موسی صدر دعوت به عمل آمده بود که در کلیسایی صحبت کند. بعد از سخنرانی یکی از کشیش های معروف گفته بود که شما با سخنرانی امروزتان معنویتی در این مجموعه دمیدید که در طی چهل سالی که ما در اینجا مشغول فعالیت هستیم، سابقه نداشته است. آقا شریف نیز امام موسی صدر را از پیروان حکمت متعالیه می داند.

آیت الله جوادی آملی: بله! همین طور است.

دکتر نجف لک زایی: آیا ایشان (امام موسی صدر) در درس های مرحوم علامه نیز حضور یافتند؟

آیت الله جوادی آملی: زمانی که ما به قم آمدیم، تقریباً با اواخر اقامت ایشان در این شهر مصادف بود. من ایشان را در یکی از حجره ها که مربوط به آقایان روضاتی اصفهانی بود دیدم. ما با آقای سید جلال طاهری در آن حجره بودیم. ایشان (امام موسی صدر) چون اصالتاً از جبل عاملی هایی بودند که از آن دیار به ایران آمده بودند با آقایان اصفهانی مأنوس بود و با آنها رفت و آمد می کرد. ایشان مدتی نیز در درس فقه مرحوم داماد شرکت می کردند. من ایشان را در درس مرحوم علامه یا مرحوم امام ندیدم. پس از آن هم برای ایشان مسافرت پیش آمد و رفتند. او همان وقت نیز روحانی روشنی بود؛ می گفت: اینها نشسته اند و می گویند فایده دماء ثلاثه چیست؟ بسیار خب، لااقل کار مثبتی در قبال آن انجام دهید.

دکتر نجف لک زایی: این تفکیک که درباره مسلمانان، موحدان و ملحدان بیان فرمودید، در سیره ایشان (امام موسی صدر) به نحو اعلایی متجلی بود.

آیت الله جوادی آملی: بله، همین طور است.

دکتر نجف لک زایی: برادرم (آقا شریف) تفألی به دیوان حافظ زده بودند و این بیت آمده بود:

خبر بلبل این باغ بپرسید که من
ناله ای می شنوم کز قفسی می آید
ان شاء الله که ایشان برگردند.

آیت الله جوادی آملی: الهی آمین، ان شاءالله.

****
گفتنی است مجموعه پنج نشست «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه» که با آیت الله جوادی آملی برگزار شده است به همراه دیگر نشست های انجام شده درباره فلسفه سیاسی متعالیه، که با مدیریت اینجانب برگزار شده است، به زودی توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می شود.

شریف لک زایی

 مطالب مرتبط

انسجام و همبستگی اسلامی در اندیشه و عمل امام موسی صدر

فکر سیاسى امام موسى صدر (1)

فکر سیاسى امام موسى صدر(2)

فکر سیاسى امام موسى صدر (3)

موسی! تو سی شب وعده کرده بودی نه سی سال

راز محبوبیت امام موسی صدر؟

امام موسی صدر همان وقت نیز آدم روشنی بود

دکتر سریع القلم: مجذوب اندیشه امام موسی صدر شدم

ایران و لیبی و قصه غربت امام موسی صدر

امام سید موسی صدر در غربت غربی

برای نخستین بار: تدوین اندیشه سیاسی امام موسی صدر

توضیجاتی مجدد بر حاشیه دیگر دکتر کمالیان

گپ و گفتی با دکتر محسن کمالیان

امام موسی صدر و مصطفی عقاد

یادی از امام موسی صدر

نای و نی

شریعتی، چمران و امام موسی صدر

درباره امام موسی صدر

امام موسی صدر و اولویت آزادی

/ 0 نظر / 7 بازدید