میلاد امیر عدالت و آزادی خجسته باد

میلاد امیر عدالت و آزادی خجسته باد.

نگارنده پیش از این در باب مسأله آزادی و نیز رابطه فرد و دولت در سیره و شیوه امیر عدالت و آزادی مطالبی نگارش کرده است. در این فرصت خوانندگان را به مطالعه مطلبی از امام موسی صدر ارجاع می‌دهم با عنوان علی موحد بود و بس.

/ 0 نظر / 7 بازدید