قرآن و عرضه سبک زندگی سیاسی

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پروژه حکمت سیاسی قرآنی با هدف ورود به بحث های سیاسی مصحف شریف و استخراج سبک زندگی وحیانی در این عرصه اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، پروژه «حکمت سیاسی قرآنی» با حضور جمعی از محققان در پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اجرا می شود.

بنابر این گزارش، شریف لک زایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اندیشه سیاسی در این باره گفت: این پروژه با حضور جمعی از محققان و با اشراف علیرضا صدرا و با همکاری و مشارکت گروه حکمت سیاسی متعالیه انجمن مطالعات سیاسی در حال انجام است.

به گزارش ایسکا، وی ادامه داد: هدف از انجام این پروژه این است که این کار بتواند آغازی برای ورود به بحث های سیاسی قرآن باشد، و به عبارت دیگر بحث های سیاسی قرآن را جدی بگیریم و قرآن را مبنای سبک زندگی سیاسی خود قرار داده و قرآن وارد عرصه زندگی و عمل ما بشود.

شریف لک زایی هدف دیگر از انجام این پروژه را تربیت محققان زبده در این حوزه خواند و یادآور شد: نکته مهم در این پروژه این است که خود محققان پیشنهاد برگزاری این نشست ها را داده اند و انگیزه و طرح اصلی از خود محققان بوده بنابراین امید موفقیت بیشتری برای این پروژه داریم.
/ 0 نظر / 10 بازدید