به یاد و برای مطهری

دوازدهم اردیبهشت سالگشت شهادت آیت الله مرتضی مطهری است. شاید بتوان گفت تمام توجه و تلاش مطهری صرف پاسخ گویی به چالش های فکری موجود در جامعه در زمان حضور ایشان بود. تنوع کارهای فکری مطهری نشان گر خلأ های فکری در جامعه است. این تنوع را می توان در همه آثار ایشان یافت. کارهای فلسفی، بحث های جامعه شناختی و روان شناختی، مطالعات تفسیری و دینی، نوشته های تاریخی، داستان نویسی، آثار فقهی و عرفانی و سیاسی و اجتماعی مطهری همه در راستای نشر اندیشه های ناب دینی و دفاع از دین داری و دین ورزی بود.

در هنگامه ای که مکاتب فکری مختلف هجوم گسترده ای را به اندیشه دینی سامان داده بودند، مطهری یکه و تنها با کار فکری مداوم و مستمر به مقابله با افکار مغایر با اندیشه دینی پرداخت و موجبات رونق دین ورزی را در جامعه و نزد جوانان بیش از گذشته فراهم کرد. نوشته های ایشان همواره مطلوب و محدود جوانان و فرهیختگان جامعه بوده و هست.

در ایام شهادت ایشان باید دریغ و تأسف خورد که امروزه بعضاً کسانی به تجلیل از مطهری می پردازند که کم تر به اندیشه ها و آثار ایشان وفادارند. فقدان وفاداری نه به دلیل کهنگی احتمالی پاره ای از مباحث ایشان، که به دلیل عدم تقید به نوع اندیشه ایشان است. برای مثال، فقدان درک و فهم آثار ایشان در زمینه مفهوم آزادی به خوبی نمایانگر عمق اختلافات فکری مطهری با کسانی است که امروزه بعضاً به تجلیل از ایشان مبادرت می ورزند و ایشان را به نفع جناح و گروه خود مصادره می کنند، بی آنکه هیچ علقه ای به مجموعه مباحث ایشان داشته باشند.

از خداوند برای آن عزیز متفکر، طلب غفران و رحمت کرده و آرزو می کنیم که جامعه ما همواره برخوردار از اندیشمندانی همانند آیت الله مطهری باشد.

در همین زمینه توصیه می شود مطلبی آموزنده با عنوان سیری در سیره استاد مطهری مطالعه شود. نیز در همین زمینه اخیراً خبرگزاری فارس یکی از نوشته های قدیمی نگارنده را با عنوان زهد از دید اسلام در آثار استاد مطهری را در سایت گذاشته است. همچنین چند ماه قبل چاپ سوم کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری که به همت برادر ارجمندم جناب دکتر نجف لک زایی و جمعی از صاحب نظران تألیف شده است از چاپ بیرون آمد که مقالات متنوع و خواندنی ای دارد. کتاب آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی، که تألیف نگارنده است، نیز در حال تجدید انتشار است.

/ 0 نظر / 3 بازدید