صادق طباطبایی و ناز طلبی جوانان

چند شب قبل مطلب آقای دکتر سید صادق طباطبایی با عنوان «نازطلبی جوان» را در سایت بازتاب مطالعه کردم و مطلب زیر را در ذیل آن نگاشتم.
به نام خدا و با سلام.
جناب آقای دکتر! به مباحث بسیار مهم و لازمی اشاره کرده اید. من تنها راجع به بخشی از آن که بسیار مهم و اساسی است تآکید می کنم و آن بحث پرجاذبه و شیرین آزادی است. نقل قولی که در بحث آزادی از امام موسی صدر آورده اید به مباحث آزادی شهید آیت الله دکتر بهشتی بسیار نزدیک است. باید اشاره کنم که به غیر از تعاملات دوستانه ای که این دو عزیز با یکدیگر داشته اند در موضوع آزادی نیز بسیار نزدیک می اندیشیده اند. در تعریفی که دکتر بهشتی از آزادی ارائه می دهد به نقش انسان در ساختن خود و جامعه خود و تسلط بر خود و جامعه و پیرامون آدمی تآکید ویژه ای شده است. در واقع انسانی که نتواند خود را بسازد و بر خود تسلط داشته باشد نمی تواند از ظرفیت ها و توانایی های خدادادی و فطری خود بهره ببرد. و جوان بیش از همه دارای این انرژی است که از توان و ظرفیت خود بهره ببرد. و البته این مسآله منوط به تحقق عنصر آزادی است که انسان به وسیله آن می تواند بر قلل آگاهی و دانش و آفرینندگی نیز چیره شود و تسلط یابد. نباید نقش آزادی را در ساختن یک فرد و یک جامعه کم اهمیت شماریم و از یاد ببریم. همان گونه که جناب عالی نیز از قول امام موسی صدر اشاره کرده اید "آزادی، برترین سازوکار فعال کردن همه توانایی‌ها و ظرفیتهای انسانی است". نگارنده در مقاله ای که پیش از این در بازتاب نیز منعکس شد اولویت آزادی بر اخلاق را مطرح و شرط یک جامعه اخلاقی را آزادی ذکر کرده بودم. خوشحالم که اینک در نوشته جناب عالی نیز چنین بحث بسیار مهمی مورد توجه و تآکید قرار گرفته است. به امید روزی که همه رفتارها و گفتارهای ما مبتنی بر آموزه های اصیل دینی و به ویژه همراه با آزادی باشد.
در پناه حضرت حق پایدار و پایا باشید.
شریف لک‌زایی
/ 0 نظر / 6 بازدید