حوزه علمیه اهتمام بیشتری به مسئله تروریسم داشته باشد

حوزه علمیه همیشه تروریسم را محکوم کرده است

به گزارش ایسکا دکتر شریف لک زایی در ابتدای گفتگو اظهار داشت: یک نکته یا پرسش مهم این است که وظیفه حوزه علمیه و مراکز علمی دینی در برابر حوادث تروریستی کشور که بعد مذهبی و فرقه ای پر رنگی دارد چیست؟ و علما، مراجع و بزرگان چه وظیفه ای یا چه موضعی می توانند در قبال این حوادث اتخاذ کنند؟

 

وی در پاسخ به این پرسش بیان کرد: در ابتدا باید بگویم به حمدالله علما و مراجع ما از اولین افرادی هستند که این حوادث را محکوم کرده اند و طبعا پیگیری هم می کنند که هر طوری شده این حوادث کمتر شود و مصائب مردم مخصوصا مردم استان سیستان و بلوچستان کمتر شود. اما به نظر برای پایان دادن به این حوادث و آنچه می تواند مورد نظر باشد فراتر از محکوم کردن است.

 

دکتر شریف لک زایی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که یک هیئتی تشکیل شده، و در شرق کشور مستقر شود، تا بتواند مشکلات و مسائلی که منجر به این حوادث می شود را ریشه یابی کند.

 

 وی اضافه کرد: عمده کسانی که در این مناطق به شهادت می رسند شیعه هستند. البته در برخی از مواقع  از برادران اهل سنت هم هستند ولی عمده حملات تروریست ها به سمت شیعیان است. به هر حال اگر از ابعاد سیاسی بگذریم، این مسئله وجه مذهبی پررنگی دارد و می طلبد که حوزه علمیه و مراکز علمی مرتبط با حوزه مشکلات را بررسی و راه حل هایی را برای رفع مشکلات ارائه دهند.

 

عوامل گسترش تعصب گرایی و تروریسم

عضو هیئت علمی پژوهشگاه در ادامه به بررسی عوامل ایجاد این مشکلات و افزایش تعصب گرایی و تروریسم پرداخت و افزود: به نظر می رسد بسیاری از این مسائل، افزون بر ریشه سیاسی و امنیتی، ریشه در فقر فرهنگی و اقتصادی دارد. در بخش فرهنگی حوزه علمیه می تواند ورود پیدا کند و برای حل ریشه ای این مسائل اقدام کند.

 

وی ادامه داد: در بخش اقتصادی طبیعتا باید از مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام درخواست شود که به اوضاع منطقه رسیدگی کنند و به صورت ویژه ای پیگیری صورت بگیرد که وضعیت اقتصادی تا حد مطلوبی در منطقه شکل بگیرد. بدیهی است با سامان گرفتن اوضاع اقتصادی مردم منطقه گروهک های تروریستی و سرویس های امنیتی بیگانه نمی توانند از وضعیت موجود سوء استفاده کنند.

 

دکتر لک زایی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات مردم محروم سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: حل مشکلات فرهنگی و اقتصادی خواست عمومی مردم منطقه شرق و جنوب شرق کشور است که لازم است مراکز تصمیم ساز، به ویژه علما، مراجع و حوزه علمیه از نزدیک با این مطالبات و خواسته ها آشنا شوند، و از مسئولین بخواهند که به حل این مشکلات اهتمام داشته باشند.

 

وی اضافه کرد: بنابراین مسئولیت حوزه علمیه در برابر فجایع تروریستی که در شرق کشور اتفاق می افتد و در سال های اخیر با حضور گروهک های تروریستی مورد حمایت برخی سرویس های بیگانه استمرار داشته، طبیعتا نیازمند این است که حرکت های سنجیده تری در قبال آن اتفاق افتد و از صرف محکوم کردن این وقایع فراتر رود. ضمن اینکه مراکز علمی و تحقیقاتی ما می توانند این موضوعات را بررسی کنند و پیشنهاداتی برای حل مشکلات منطقه ارائه کنند.

 

راه کار حل مشکلات فرهنگی

این پژوهشگر حوزه علوم سیاسی در ادامه اظهار داشت: البته خواست اصلی مردم منطقه این است که به لحاظ فرهنگی وضعیت خوبی در آنجا حاکم شود و حوزه علمیه می تواند نقش اساسی در این زمینه ایفا کند. هم با حضور علما، روحانیون و مراجع در منطقه، و هم اینکه مشکلات منطقه دقیق تر رصد شود و مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و راه کارهای دقیق تری برای عبور از مشکلات ارائه شود.

 

وی اضافه کرد: حضور و هم اندیشی با علمای اهل سنت می تواند بخشی از این راه کار باشد و در نزدیک تر ساختن اهل سنت و شیعیان نقش موثرتری ایفاد کند و طبیعتا می تواند در همبستگی و وحدت موثر باشد.

 

با کوتاهی ها برخورد شود

دکتر شریف لک زایی در پایان اظهار داشت: یک نکته دیگر این است که حوادثی که اتفاق می افتد برخی اوقات در اثر کوتاهی و قصوری است که اتفاق افتاده و نیازمند این است که این مسائل پیگیری و بررسی شود که دیگر رخ ندهد. طبیعتا اگر در جایی مثل حوزه علمیه و از سوی علما و مراجع پیگیری و مسائل بررسی شود، بخصوص کوتاهی ها و قصورهایی که اتفاق می افتد شاید بتوانیم بگوییم بیشتر این حوادث ممکن است دیگر تکرار نشود و خاتمه یابد و یا شدت آنها کم تر شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید