درباره پرسش از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری

ضمن عذرخواهی برای تأخير در به روز کردن وبلاگ. چندی قبل متنی که حاوی پرسش‌هايی در موضوع آزادی بود در وبلاگ گذاردم و آن را همزمان برای نامزدهای رياست جمهوری هم ارسال کردم که شامل آقايانی است که اکنون صلاحيت آنان تأييد شده است البته به غير از آقای هاشمی رفسنجانی که در آن زمان پايگاه اينترنتی نداشت. متأسفانه تا کنون پاسخی از هيچ يک دريافت نکرده‌ام تا به رؤيت خوانندگان بگذارم. ضمن اين که در پايگاه‌های اينترنتی آنان نيز چيزی نگارنده چيزی مشاهده نکرد. لابد مسأله آزادی و چگونگی نهادينه کردن آزادی در جامعه ما از اهميت چندانی برخوردار نيست که پاسخی در اين باره داده شود.

بگذرم! در ايام سالگشت امام خمينی قرار داريم فرصت نيست مطلب جديدی بنگارم. در همين زمينه دوستان و خوانندگان فهيم و ارجمند را به وبلاگ آزادمنش ارجاع می‌دهم. در آنجا مطالبی در تحليل مسأله آزادی در انديشه ايشان آمده است.

گفتنی است چند ماهی است که در جلسات منظمی که هر دو هفته يک‌بار توسط گروه اجتماعی - سياسی مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی برگزار می‌گردد مباحثی درباره انديشه ايشان مطرح می‌شود و از مطالب و نوشته‌های دوستان فاضلم بهره می‌برم. به آن اميد که انديشه‌های ايشان در عمل مورد توجه قرار گيرد. به ويژه در آستانه انتخابات رياست جمهوری بايد بايد اشاره کنم که حق آزادانه مردم در انتخاب کردن، همواره مورد تأکيد و توجه و عمل امام خمينی بوده است. روحش شاد باد.

/ 0 نظر / 3 بازدید