رییس جمهور تمام شده!

1. تیرماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و در ایام مسافرت به سیستان جهت دیدار بستگان و آشنایان، مدام درباره انتخابات اخیر مورد پرسش واقع می‌شدم. غالب دیدگاه‌ها و نظرات مختلف و ناهمگون ارائه شده غیر تخصصی بود. آنها که در تبلیغات انتخابات جانب یکی از نامزدها را گرفته بودند بیش از همه برای گفت و شنود علاقه نشان می‌دادند. به خصوص که نامزد آنها پیروز میدان هم می‌بود. بگذرم.

در میان همه سخنانی که گفته شد این سخن را درباره آقای خاتمی تکرار می‌کردم که بعید است بار دیگر ایران ریاست جمهوری همانند خاتمی را به خود ببیند. گرچه می‌توان از زوایای مختلفی این سخن را بررسی کرد اما مایلم صرفاً به این نکته اشاره کنم که شاه‌کار خاتمی این بود که توانست مفاهیم حوزه علوم سیاسی و به خصوص مباحث اندیشه و فلسفه سیاسی را وارد گفت‌وشنودهای روزمره مردم سازد و زمینه ارتقای مباحث این رشته از علوم انسانی را فراهم سازد. به هر حال در این سال‌ها آثار فراوانی در این زمینه منتشر شد که به غنای مباحث حوزه علوم سیاسی مساعدت بسیاری کرد. دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی تمام شده است اما فکری که در این سال‌ها طرح شد و پرورش یافت تمام شده نیست و تازه اول ماجرا است و می‌بایست اصحاب قلم و معرفت بیش از گذشته با این مباحث بپردازند و راه آغاز گشته را نداوم بخشند و موجبات رونق روزافزون دانش در حوزه علوم انسانی فراهم سازند.

2. این روزها بازار خواب دیدن گرم است و من هم مایلم به رؤیایی درباره ریاست جمهور جدید اشاره کنم که در آن جناب آقای احمدی‌نزاد در حال مشورت برای انتصاب فردی برای یکی از پست‌های مدیریتی بود. در این میان توصیه‌ای به ایشان کردم و آن این که از آنجا که رأی نخست مردم استان سیستان و بلوچستان به آقای هاشمی رفسنجانی بوده است این گونه مطرح شده که جناب عالی کم‌تر به این استان توجه خواهید کرد. توصیه اینجانب این است که بیش از آنچه به استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است به استان بپردازید تا این تصور پیش نیاید و وجهه مردمی جناب عالی هم افزون شود. بعد هم که از خواب بیدار شدم و... .
 

/ 0 نظر / 3 بازدید