دو کتاب از دو دوست

اخیراً دو کتاب در حوزه فلسفه سیاسی از دو تن از دوستان پژوهشگرم منتشر شده است. کتاب نخست، چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی است. که حاصل پژوهش جناب آقای محمد پزشکی است و به موضوع بنیادین فلسفه سیاسی می‌پردازد. فلسفه سیاسی، اندیشیدن به سیاست به شیوه‌ای فلسفی است. فلسفه سیاسی به فهم و توضیح سرشت حکم و آمریت، اطاعت و تبعیت، ضرورت و غایت جامعه و دولت، دلایل وجود دولت و بهترین شیوه سازماندهی به زندگی سیاسی به منظور تأمین غایات اساسی حیات می‌پردازد. فیلسوفان مسلمان با روش خاص خود به توضیح مسائل مذکور پرداخته‌اند. این کتاب پس از بیان تعریف ماهیت فلسفه سیاسی در تمدن اسلامی به بیان فرضیاتی در باب هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی می‌پردازد. با پذیرش هر نظریه‌ای از مقدمات مذکور، نتایجی درباره ماهیت دولت، آمریت و غایات زندگی سیاسی استنتاج می‌شود. به طور کلی مهم‌ترین اشتغال خاطر فلسفه سیاسی جست‌وجوی مبنایی برای عدالت و قانون عادلانه در جامعه است.

دومین اثر با عنوان اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی اسلام، اثر جناب آقای رضا خراسانی است. کتاب مذکور بر آن است که رابطه اخلاق و سیاست را در اندیشه سیاسی اسلام بکاود. با توجه به گستردگی مباحث این حوزه، نقطه ثقل پژوهش، دوره میانه یا دوره طلایی تمدن اسلامی است. بر این اساس، چگونگی مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه متفکران بزرگ شیعه و اهل سنت در این دوره یعنی ابوعلی مسکویه رازی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابوالحسن ماوردی و ابوحامد غزالی، به پرسش گرفته شده است. در پاسخ به این پرسش، نویسنده معتقد است در اندیشه سیاسی دوره میانه اسلامی، اخلاق بر سیاست تقدم داشته است.

ضمن آرزوی توفیقات روزافزون برای صاحبان این آثار، در آینده نزدیک هر دو اثر مورد نقد و بررسی مبسوطی قرار خواهند گرفت. گفتنی است هر دو کتاب در سال جاری و توسط انتشارات بوستان کتاب قم منتشر گشته است.

جا داشت در چند روز گذشته یادی از شهید دکتر چمران کنم که فرصت نشد. در ضمن از همه دوستانی که بنده را مورد لطف و عنایت خود قرار می‌دهند سپاس‌گزارم. امیدوارم با فرصت اندکی که فراچنگ می‌آید بتوانم به لطف دوستان و همراهان پاسخ گویم. در سمت راست وبلاگ جهت سپاس و تقدیر لینک برخی از دوستان را آورده‌ام که در آینده به امید خدا کامل‌تر خواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید