دست مریزاد حسین!

امشب حسین رضازاده با زدن وزنه 263 کیلویی به عنوان قهرمان سنگین وزن المپیک شناخته شد. ضمن تبریک به ایشان و مردم ایران باید بگویم که حسین بسیار گل کاشت. با توجه به اینکه پیش از این سایر ورزشکاران ایرانی حاضر در مسابقات المپیک نیز در چند روز گذشته گل کاشته بودند! گل حسین رضازاده از نوع دیگری بود. این قهرمانی و پهلوانی حسین گرمی و نشاط فراوانی را برای ایرانیان و کاروان ورزشی ایران با خود به همراه آورد. باید گفت دست مریزاد.

/ 0 نظر / 5 بازدید