انتشار دفتر دوم مجموعه سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه

کتاب «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه»، شامل دفتر دوم نشست‌ها و گفت‌وگوهایی درباره این موضوع، به اهتمام شریف لک زایی و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)، حکمت متعالیه امروزه یکی از مکتب‌های پرطرفدار فلسفه اسلامی است که تداوم‌بخش حیات فلسفی در جهان اسلام و ایران است. متفکران بنامی را می‌توان نام برد که از شارحان و مفسران بزرگ این حکمت نوپدید بوده‌اند.
با این‌ حال، آن‌چنان که باید تمامی ابعاد حکمت متعالیه، به‌ویژه وجوه سیاسی آن، مورد توجه، بررسی، تأمل و پژوهش واقع نشده است. این پژوهش گفتاری که به همت شریف لک‌زایی تدوین شده، بر آن است تا ضمن ارائه چشم‌انداز و نظام پرسش‌های حکمت سیاسی متعالیه، با بحث درباره حکمت متعالیه و ایران معاصر، ابعاد سیاسی حکمت متعالیه را برجسته سازد و در مسیر توانمندسازی و غنای فلسفه سیاسی اسلامی گام بردارد.
/ 0 نظر / 5 بازدید