سالنامه شهدای مظلوم تاسوکی منتشر شد

 این سر رسید بر مبنای سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی شکل گرفته و به چاپ رسیده است. یکی از بخش های این سر رسید، زندگینامه شهدای تاسوکی است که در روز ولادت هر شهید تنظیم و به چاپ رسیده است. و در هر صفحه سخن و نکات آموزنده ای از معصومین، شهدا و بزرگان در باب های مختلف از جمله وحدت و ... ذکر شده است.

 این سررسید به همت رهروان راه شهداء چاپ گردیده و در سراسر کشور در حال توزیع می باشد. چاپ نخست این سالنامه که در پنج هزار نسخه منتشر شده است به اتمام رسیده و چاپ جدید آن در شمارگان پنج هزار نسخه در حل انتشار است.

 گفتنی است در 25 اسفندماه سال 1384 در محور زابل – زاهدان افراد مسلح موسوم به گروه جندا... تعداد بیست و سه تن از هموطنانمان را در حالی که دستان و چشمانشان را بسته بودند به شهادت رساندند.

سر رسید شهدای مظلوم تاسوکی منتشر شد، در صفحات ابتدایی این سر رسید علاوه بر روایت نامه شهدای تاسوکی، تصاویری از شهدای استان سیستان و بلوچستان و تصاویر شهدای مظلوم فاجعه تروریستی تاسوکی - 25 اسفندماه 84 – قرار گرفته است.

 این سر رسید بر مبنای سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی شکل گرفته و به چاپ رسیده است. یکی از بخش های این سر رسید، زندگینامه شهدای تاسوکی است که در روز ولادت هر شهید تنظیم و به چاپ رسیده است. و در هر صفحه سخن و نکات آموزنده ای از معصومین، شهدا و بزرگان در باب های مختلف از جمله وحدت و ... ذکر شده است.

 این سررسید به همت رهروان راه شهداء چاپ گردیده و در سراسر کشور در حال توزیع می باشد.

 گفتنی است در 25 اسفندماه سال 1384 در محور زابل – زاهدان افراد مسلح موسوم به گروه جندا... تعداد بیست و سه تن از هموطنانمان را در حالی که دستان و چشمانشان را بسته بودند به شهادت رساندند.

یکی از ویژگی‌های این سالنامه انتشار تصاویر شهدای برجسته روحانی اعم از شیعه و اهل سنت است که در آغاز سررسید آمده است. همچنین تصاویر همه شهدای مظلوم تاسوکی هر کدام در یک صفحه کامل آمده است.

 چاپ نخست این سالنامه که در پنج هزار نسخه منتشر شده به اتمام رسیده و چاپ دوم این سالنامه نیز در شمارگان پنج هزار نسخه در حال انتشار است.

/ 0 نظر / 6 بازدید