ظهور نسل تازه پژوهشگران انقلاب اسلامی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه بعد از ظهر میزبان دکتر اندرو اسکات کوپر در انجمن مطالعات سیاسی بودیم. تحقیق جدید وی درباره انقلاب اسلامی در طی سال های 1376 تا 1379 است. برای همین هم اسناد تازه منتشره وزارت خارجه امریکا را که بالغ بر شانزده هزار سند است مطالعه کرده بود و اینک به ایران آمده بود که مطالعاتش را تعمیق ببخشد.

من برای ایشان آرزوی موفقیت کردم و گفتم تنها کسی که موفق شده است تحلیل نزدیک به واقعی از انقلاب اسلامی ارائه دهد میشل فوکو، اندیشمند فرانسوی، بوده است. البته قبل از فوکو البته امام موسی صدر با ارائه تحلیلی کوتاه انقلاب ایران را انقلاب پیامبران نامید و به نظر می رسد که نگاه امام موسی صدر به این انقلاب دقیق تر و عمیق تر بوده است.

کوپر از شنیدن نام امام موسی صدر ابراز خوشحالی کرد و گفت در لبنان با فرزند امام یعنی سید صدرالدین صدر دیداری داشته و در تهران هم با فرزند دیگر امام یعنی خانم حورا صدر قرار است ملاقاتی داشته باشد.

برای ایشان آرزوی موفقیت کردم و یادآور شدم که فوکو البته با فلسفه اسلامی آشنا نبود و الا می توانست تحلیل جامع تری از انقلاب ارائه کند اما شما این فرصت را دارید که از چنین منظری هم به انقلاب اسلامی ایران نگاه کنید. بعد هم دقایقی درباره نسبت و رابطه انقلاب اسلامی با حکمت متعالیه برایش صحبت کردم.

البته نگاه کوپر به انقلاب ایران نگاهی تاریخی بود و نه نگاهی تفکری. از این رو شاید نباید انتظار داشت که تحلیلی فکری از وضعیت انقلاب ایران ارائه دهد اما با این حال خوب است گوش وی با نگاه های جدید هم درباره انقلاب اسلامی ایران هم آشنا شود.

به نظر می رسد بایستی منتظر ظهور نسل جدیدی از پژوهشگران در عرصه انقلاب اسلامی ایران باشیم که بر اساس داده های تاریخی و تاریخ تفکر این مرز و بوم بتوانند نگاه های جدید و مطابق با واقع درباره انقلاب اسلامی ایران را ارائه نمایند. آنچه که می توان در کار تاریخی دکتر کوپر و نیز تحلیل های مرتبط با فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه سراغ گرفت.
 
از دکتر اندرو اسکات کوپر تا کنون کتاب پادشاه نفتی درباره ایران منتشر شده است و کتاب جدیدش را نیز با یک ناشر امریکایی قرارداد بسته است.

گفتنی است کوپر در دانشگاه ویکتوریای نیوزیلند به کارهای علمی اشتغال دارد.
/ 0 نظر / 4 بازدید