خبرگزاری رسا می تواند خلاء جریان شناسی در حوزه را مرتفع کند

لک زایی در زمینه اهمیت پوشش اخبار حوزوی از سوی رسانه گفت: پوشش اخبار حوزوی امری بدیهی است حتی نیاز است رسانه ای اخبار حوزوی را به صورت بین المللی پوشش دهد که متأسفانه در این زمینه خلل وجود دارد؛ در مقابل رسانه ای که کلیسا و فضای اهل سنت در اختیار دارد قابل مقایسه با رسانه های حوزوی نیست بنابراین ایجاد رسانه ای با زبان های زنده دنیا ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه پوشش اخبار در فضای داخلی نیز رسانه ای که مد نظر و بایسته حوزه علیمه مشهود نیست و به کار فراوانی نیاز است البته مراد گزارش های تحلیلی و اندیشه ای است نه خبری بلکه اخبار مرجعیت را تمامی خبرگزاری ها پوشش می دهند و خود علما نیز دارای سامانه اینترنتی هستند.

وی ورود خبرگزاری رسا به تحلیل جریان های حوزوی را ضروری دانست و تصریح کرد: وظیفه رسانه آگاهی بخشی است و پژوهشگران به دلیل اشتغال فراوان به پژوهش وتحقیق اطلاع کافی نسبت به جریان ها را دراختیار ندارند بنابراین بررسی جریان های حوزوی از سوی خبرگزاری رسا می تواند کمک فراوانی به پژوهشگران کند گرچه ممکن است عده ای از انجام آن ناراحت شوند که چنین موردی طبیعی است.

/ 0 نظر / 28 بازدید