آرمانگرایی نیازمند پشتوانه فکری است

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
انقلاب اسلامی زمان تحقق آرمانها بود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه آرمانگرایی در اندیشه سیاسی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، گفت: آرمانگرایی نیازمند بحثهای فکری و نظری است که باید در حوزه اندیشه سیاسی روی این مباحث کار کرد .

دکتر شریف لک زایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آرمانگرایی و انقلاب اسلامی با بیان اینکه در حوزه اندیشه سیاسی و مباحث فلسفه سیاسی اسلامی کمتر این بحث در حد نظریه پردازی مطرح شده است، افزود: کمتر متن هایی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی وجود دارد که این دو را براساس زمینه های فکری و فلسفی بحث کند.

لک زایی با بیان اینکه آرمانگرایی و آرمانخواهی نیازمند پشتوانه فلسفی و فکری است که عمدتا در غرب مطرح است، گفت: در اندیشه اسلامی اگر از آرمانخواهی و آرمانگرایی صحبت می کنیم باید مبتنی بر تفکر و مبنای فلسفی باشد. در واقع نیازمند هستیم که یک بنیاد فلسفی داشته باشیم.

نویسنده کتاب "بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه" در ادامه اظهار داشت: اگر موضوعی را آرمان بدانیم و این آرمان فرازمانی و فرامکانی تلقی شود اما مبتنی بر فلسفه و تفکر فلسفی نباشد باید گفت مبتنی بر حس و عاطفه قرار دارد و آرمان نباید براساس حس و عاطفه باشد، اگر آرمان می خواهد جهانشمول باشد باید از بار فکری و فلسفی عمیقی برخوردار باشد.

وی با اشاره به اینکه تعامل با دیگران منافاتی با آرمانگرایی ندارد، تصریح کرد: متفکران معتقدند تحول در تعامل است و اگر با دیگران تعامل نداشته باشیم متوجه تغییرات و تحولات جهانی نمی شویم تا موضع و نظر خود را در مورد آن بیان و به سمت و سوی تحولی مبتنی بر مبنای فلسفی حرکت کنیم. آگاهی و اطلاعات سبب می شود بتوانیم تحول مورد نظر خود را بشناسیم تا تشخیص دهیم تعامل را چگونه باید شکل و سامان دهیم.

نویسنده کتاب "آزادی سیاسی در اندیشه آیت‌الله مطهری و آیت‌الله بهشتی" یادآور شد: اینها نیازمند بحث های فکری و نظری است که باید در حوزه اندیشه سیاسی مورد توجه قرار گیرند تا فضایی جاری شود که ادبیات غنی در اینجا شکل گیرد. اساسا آرمانگرایی به انسان انگیزه داده، موجب حرکت شده و تحولی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نتیجه آرمان باید ایجاد تغییر و تحول در فرد باشد گفت: فکر می کنم انقلاب اسلامی و حرکت های حضرت امام(ره) بدنبال این بود که تحول و تغییری را در فرد و جامعه ایجاد کند چون معتقدیم انقلاب اسلامی آغاز یک حرکت و تحول جدید و تحقق یک آرمان بود که محقق شد و هنوز نیاز است که روی این مبانی کار و به این سمت حرکت کنیم که بتوانیم آنرا به عینیت در آورده و واقعی کنیم. انقلاب اسلامی از یک طرف استبداد را نفی می کرد و از طرف دیگر استعمار را و بنابراین این دو را مانع تحول و تغییر در جامعه می دید، بنابراین انقلاب اسلامی یک نقطه آغاز بود.

لک زایی تأکید کرد: انقلاب اسلامی شرایطی فراهم و فضایی را ایجاد کرد تا بتوانیم آرمانهای خود را محق کنیم. یکی از مهمترین آرمانها این بود که بتوانیم خود برای سرنوشت و جامعه تصمیم بگیریم که در واقع هم نفی استبداد و هم نفی استعمار بود.

/ 0 نظر / 6 بازدید