یازده جلد از طرح پژوهشی حکمت سیاسی متعالیه منتشر شد

وی بیان داشت: تاکنون 11 جلد از این کلان پروژه شامل 4 جلد مجموعه مقالات، 3 جلد مجموعه گفتگوها و نشستها با عنوان سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه و سه جلد دیگر در قالب کارهای مستقل شامل مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی، مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه و انسان شناسی در فلسفه سیاسی هابز و علامه طباطبایی و نیز یک مجلد خلاصه مقالات و نشستهای همایش «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه» چاپ شده است.


لک زایی ادامه داد: پروژه های دیگری در حال چاپ و انجام است مانند پروژه «اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه» که در حال آماده سازی برای چاپ است و پروژه دیگر که در قالب نشست و گفتگو انجام شده با عنوان «خوانش متون فلسفه سیاسی متعالیه» که این پروژه نیز نشستهای آن انجام و به اتمام رسیده است و مراحل آماده سازی را طی می کند.

پژوهشگر گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: مبحث حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی و نیز خوانش متون فلسفه سیاسی متعالیه از دیگر موضوعاتی است که در گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در دست انجام است.

/ 0 نظر / 6 بازدید