سوالی مهمتر از "قذافی کجاست؟"

در حالی که همه این پرسش را مطرح می کنند که سرهنگ نگون بخت، معمر قذافی، کجاست، بایستی این پرسش مهم تر را مطرح کرد که امام سید موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان، کجاست؟

از سی و سه سال قبل که در چنین روزهایی امام موسی صدر به دعوت قذافی در سفری رسمی به کشور لیبی رفت و ربوده شد، تا کنون کم تر خبر موثقی از سرنوشت ایشان مخابره شده است. در این مدت تنها برخی اخبار جسته و گریخته درباره حیات ایشان منتشر شده که با اوضاع و احوال پیش آمده بایستی منتظر تأیید آن بود.

در مدت کوتاهی که از ورود مخالفان سرهنگ به پایتخت لیبی می گذرد و دیگر دوران حکومت چهل و دو ساله سرهنگ خاتمه یافته است باید در پی امام موسی صدر بود. امامی که در ایران متولد شد، پرورش یافت، به اجتهاد رسید و به منظور رهبری شیعیان لبنان به این کشور چندفرهنگی هجرت کرد و تحولی عمیق به ویژه در روابط میان مسلمانان و مسیحیان لبنان و ارتقای شیعیان لبنان به وجود آورد.

طبیعتاً همین عوامل به ویژه اختلاف نظر امام موسی صدر با سرهنگ قذافی در برخی مسائل لبنان و نوع برخورد با مسأله فلسطین و تأکید امام موسی صدر بر آرام نگه داشتن جامعه لبنان موجب برافروخته شدن اختلاف نظرات شد و سفر امام موسی صدر به لیبی هم نتوانست آتش این اختلاف را بخواباند و سرانجام امام موسی صدر توسط سرهنگ دیکتاتور در لیبی ربوده شد.

اوضاع امروز لیبی و دستیابی نسبی مخالفان قذافی بر طرابلس و حتی آزادی برخی از زندانیان سیاسی این کشور این نوید را داده است که وضعیت امام موسی صدر را نیز به سرانجام خوبی برسد.

البته در چنین پرونده هایی از دست مردم عادی کاری جز دعا و پشتیبانی و حمایت از اقدامات انجام گرفته بر نمی آید اما دستگاه های مسؤول سیاست خارجی و اطلاعاتی که طبیعتاً بایستی بسیار پیش تر از اینها درگیر حل این قصه پر غصه شده باشند در چنین شرایطی باید جهت حل و فصل این پرونده سی و سه ساله اقدامی عاجل به عمل آورند.

در هر حال اگرچه سی و سه سال در زمینه این عالم بزرگوار و شخصیت برجسته کوتاهی شده است اما دیگر نباید فرصت را از دست داد و زمان رازگشایی از این پرونده و آزادی امام موسی صدر فرا رسیده است.

به نظر می رسد رازگشایی از این پرونده اولاً به روشن شدن سرنوشت یک انسان که عالمی برجسته در جهان اسلام بود، کمک می کند؛ ثانیاً خانواده ای منتظر را از رنج و عذاب سی و سه ساله می رهاند؛ و ثالثاً ملت لبنان رهبر محبوب خود را بازمی یابد و ملت ایران نیز ایشان را دوباره در آغوش خود می ببیند و رابعاً جهان اسلام و بشریت از حضور مجدد این اندیشمند گران مایه ارج و قرب می ببیند و تأسیس خاورمیانه اسلامی با هدایت ها و حمایت های ایشان رونق مضاعفی می یابد.

/ 0 نظر / 5 بازدید