بیشتر مشکلات ناشی از بی تدبیری است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتخابات عرصه حماسه سیاسی مردم و مسئولین
ایسکا (پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی): مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی نامگذاری کردند که نشان دهنده مسیر سیاست های اقتصادی و سیاسی کشور است، برای تبیین علل این نامگذاری گفتگویی را با دکتر شریف لک زایی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی انجام داده ایم.

علت نامگذاری امسال به عنوان حماسه سیاسی چیست؟

آنچه که در سال حماسه سیاسی بیشتر مدنظر قرار گرفته بحث انتخابات است، بعد از قضایای انتخابات 88 و وقایعی که در آن زمان رخ داد، الان می طلب همتی شکل بگیرد و مشکلات موجود حل و فصل شود. شاید مشارکت و حضور گسترده مردم در انتخابات بتواند این امر را تحقق ببخشد. البته این مسئله یک الزاماتی دارد و نیازمند این است که زمینه های آن تأمین شود.

این طور که مقام معظم رهبری فرمودند؛ حضور همه سلایق می تواند به این مسئله کمک کند؛ یعنی اگر سلایق مختلف که نظام را قبول دارند شرکت کنند و فقط یک طیف خاص وارد انتخابات نشوند در این صورت سطح مشارکت زیاد می شود و انتخابات وضعیت روشنی را خواهد داشت. یعنی اگر سلایق مختلفی بیایند و در انتخابات شرکت کنند آن وقت یک حماسه شکل گرفته است.

چه عواملی در بحث اقتصادی منجر به نام گذاری امسال به عنوان حماسه اقتصادی شد؟

در بحث اقتصادی مشکلات زیادی داریم؛ هم به دلایل داخلی و هم دلایل خارجی. در داخل بی تدبیری های زیادی صورت گرفته است. هدفمندی یارانه ها  آن طور که مجلس می خواست یا نخبگان توقع داشتند اجرا نشد. در طول این سالها نیز یک سیاست اقتصادی باثباتی وجود نداشته است. از آن طرف در بحث سیاست خارجی به ویژه در موضوع تحریم ها، به نظر در بخش هایی تحریم های مؤثری بوده و توانسته تاثیرات اقتصادی خود را بگذارد؛ حداقل در نقل و انتقال ارز و مبادلات ارزی دچار مشکل شده ایم و این موضوع البته خود را بر مسائل داخلی تحمیل کرده است.

این مشکلات نیازمند این است که یک اتفاق بیفتد و حادثه ای خلق شود که این حادثه بتواند ما را به سمت همدلی بیشتر هدایت و بتواند مشکلات موجود راحل کند و به نظر نام گذاری امسال نیز به همین دلیل بوده است.

دلیل مشکلات داخلی چیست؟

بیشتر این مشکلات ناشی از بی تدبیری و بی کفایتی و فقدان سیاست های درست و یا درست اجرا نکردن سیاست های مصوب به وجود آمده است.

با این حساب تحریم ها آنقدر تاثیرگذار نبوده؟

دقیقاً نمی توان گفت تحریم ها چند درصد توانسته در این مسئله دخیل باشد، اما قطعاً تاثیرگذار بوده است اما نکته مهم تر این است که معتقدم ما از منابع داخلی خودمان نیز به درستی و با درایت استفاده نکرده ایم. آن چیزی که مشهود است این مطلب است که وقتی در عرض یک ماه چندین سیاست اقتصادی اعلام و دوباره نقض می شود و سپس اعلام و دوباره نقض می شود این نشان می دهد که تدبیر درستی پشت آن وجود ندارد و این یک تدبیر باثباتی نیست و نشان از بی تدبیری و بی کفایتی و ناهماهنگی است.

راه حل خروج از این وضعیت چیست؟

به نظرم باید از همه ظرفیت ها استفاده شود؛ یعنی استفاده از نیروی انسانی کارآمدی که این سالها در این جامعه زندگی کرده، تجربه دارد و می تواند در رفع مشکلات موجود کمک کند و نکته دیگر اینکه یک همدلی و همبستگی ایجاد شود. نمی شود که یک عده ای خلاف واقع صحبت کنند و انتظار داشته باشند مشکلات حل شود. با عدم صداقت مشکلات بیشتر می شود. بنابراین باید با مردم صادق باشند و به دنبال ایجاد همدلی و همبستگی باشند. یعنی هم استفاده از نیروی کارآمد، هم همدلی و هم صداقت با مردم.

پژوهشگاه چه نقشی می تواند در این زمینه داشته باشد؟

چون پژوهشگاه یک مرکز علمی جا افتاده در سطح کشور است، می تواند در سیاست هایی که به این حماسه منجر شود و به ثبات اقتصادی ما کمک کند نقش داشته باشد. پژوهشگاه و پژوهشکده های آن می توانند با ارائه مباحث علمی و با ارائه دیدگاه های متقن و منطبق با آموز ه های دینی، هم در بعد سیاسی و هم در بعد اقتصادی تاثیر گذار باشند، البته این در صورتی است که پژوهش های انجام شده مورد استفاده قرار گیرد.
 
ضمن اینکه البته جامعه ما نیاز به حزب و تشکل دارد که تضارب آرا شکل گیرد و نیروهای مختصص با هم فکری همدگیر برای اداره جامعه برنامه ریزی و نیرو تربیت کنند. به هر حال نیاز به این است که در این قسمت کار شود و پژوهشگاه می تواند در این زمینه کار کند و الزامات آن را تبیین کند.

چه آسیب هایی در حوزه انتخابات وجود دارد؟

یکی از مهمترین آسیب ها که در فقدان یک تشکل و حزب قوی به وجود آمده است کثرت نامزدها است که همه می خواهند نامزد ریاست جمهوری شوند و احزاب و تشکل های قوی نیز وجود ندارد. به هر حال باید احزاب و تشکل های مختلف با نیروی اجرایی و علمی کارآمد وجود داشته باشند که بتوانند با کادر علمی نیرومند و برنامه های متقن و مشخص برای اداره جامعه جلو بیایند و این خود نیز از الزامات حماسه آفرینی در امسال است.
 
/ 0 نظر / 9 بازدید