اهمیت دانش هسته ای برای افکار عمومی

1. امشب برای درمان دندان به مطب دکتر حسینی رفته بودیم. تلویزیون روشن بود و اخبا در حال پخش. هنگامی که اخبار به بحث داغ دانش هسته ای رسید دکتر از اتاقش بیرون آمد و تقاضا کرد که صدای تلویزیون زیاد شود تا از اخبار مربوط به دانش هسته ای مطلع شود. احتمالاً مطلع شود که اروپایی ها، که هنوز جوهر توافق آنها با ایران خشک نشده است، چه گلی به سر اعتمادسازی ایران زده اند.

نتیجه ای که می خواهم بگیرم روشن است. مسأله دانش هسته ای، فارغ از مسائل جناحی و حزبی و از منظر منافع ملی، برای همه مردم اهمیت فوق العاده ای دارد. و طبیعی است که نگران ماحصل مذاکرات ایران با اروپا باشند تا ببینند آیا به حق قانونی و بین المللی خود دست یافته ایم یا اینکه این بار نیز اروپایی ها با حق ایران مبنی بر دست یابی به دانش هسته ای، همانند دفعات پیشین برخورد و مخالفت کرده اند و تماماً ملاحظات و منافع خود را لحاظ کرده اند. البته این حق برای آنان محفوظ است که به دنبال منافع خود باشند، ما نباید بیش از حد به آنان اعتماد کنیم و می کردیم. ما خود می بایست به دنبال محافظت از منافع ملی خود باشیم. دیگران برای ما کاری نمی کنند. چنان که تا حال نیز اینگونه بوده است.

2. نکته دیگر اینکه امروز یکی از دوستان پژوهشگر ،آقای دکتر مهاجرنیا، را در خیابان دیدم. هفته گذشته به مناسبت عید فطر ایمیل تبریک و شادباشی برای ایشان فرستاده بودم و وی هنگامی که من را دید، به طور شفاهی پاسخ ایمیل تبریک عید فطر را داد. خوب اینهم یک جور پاسخ است دیگر!

/ 0 نظر / 5 بازدید