دانش و ورزش

چندی است که از ورود کاروان ورزشی ایران به مسابقات المپیک می گذرد و مدیران و دست اندرکاران امر ورزش کشور مشغول تقدیر و گرامی داشت آنان هستند. و البته کسی هم نیست که آنان را بازخواست کند که کارنامه امسال آنان چگونه بود. اگر طلای وزنه بردار شایسته کشور آقای رضازاده و تکواندوکار تلاشگر آقای ساعی نبود آیا کاروان ورزشی ایران حرفی برای گفتن داشت یا خیر؟

من در اینجا نمی خواهم بگویم که از قهرمانان ورزشکار کشور تجلیل صورت نگیرد، نکته اساسی در اینجا است که این همه هزینه برای اموری که کمتر نتیجه ای در پی دارد چرا؟ آیا برای موضوع پر اهمیتی همانند دانش و پژوهش هم این گونه همه بسیج می شوند و به تجلیل از دانشمندان شایسته جوان کشور می پردازند؟

شاید جالب باشد که دانش آموزان و دانشجویان عزیز این کشور با سعی و تلاش و با کم ترین هزینه در تمامی المپیادهای علمی نام ایران را در رتبه های نخست ثبت می کنند این همه تجلیل نمی شود. همین موضوع در همه موارد دیگر مربوط به دانش هم جاری است به ویژه در تقدیر از پژوهشگران و اندیشمندان فرزانه کشور. در همین زمینه لازم است آمار هدایایی که به جوانان ورزشکار و جوانان عالم و پژوهشگر داده شده است مقایسه شود.

مهم ترین مسأله برای کشوری که می خواهد در راستای تولید دانش و توسعه گام بردارد بیش از هر چیز تقدیر و تجلیل از دانشمندان و مبتکران و اندیشمندان جوان آن کشور است. این گونه است که جوانان کشور بیش از پیش به کسب دانش و خردورزی روی آورده و بازار دانش و اندیشه ورزی رونق گرفته و کشور به سمت پیشرفت و توسعه حرکت می کند.

/ 0 نظر / 6 بازدید