تحلیل‌های گفتمانی و گشودن افق‌های فکری نو

شنبه‌شب در جلسه‌ای که به منظور تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی تشکیل شده دوست ارجمند جناب آقای دکتر بهروزلک درباره تحلیل گفتمانی و به کارگیری آن در تحلیل اندیشه سیاسی امام خمینی به ارائه بحثی پرداخت که در حوزه تفکر سیاسی اسلامی قابل توجه و جالب و طرحی بود برای شروعی نو در تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی آن هم از منظر تحلیل‌ها و نظریه‌های گفتمانی. البته پیش از این نیز استاد ارجمند جناب آقای دکتر فیرحی از تحلیل گفتمانی فوکو در کتاب خود دانش؛ قدرت و مشروعیت در دوره میانه اسلام بهره گرفته بود اما این بار آقای بهروزلک قصد دارد از تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه برای تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی سود جوید. گرچه در جلسه مذکور انتقاداتی متوجه این بحث گردید و خود آقای بهروزلک نیز انتقاداتی بر نظریه مذکور داشت اما، چنان که در جلسه مذکور نیز مطرح کردم، به نظر می‌رسد با شروع چنین مباحثی حوزه اندیشه سیاسی رونقی دیگر خواهد گرفت که موجبات غنای مباحثی از این دست را افزون خواهد کرد.

یکی از مباحثی که مطرح می‌شود این است که کارهایی که در تبیین و تحلیل اندیشه سیاسی امام خمینی و نیز موارد مشابه انجام گرفته تکراری و فاقد نوآوری است، تحلیل‌های گفتمانی با پدید آوردن فضای جدید در حوزه تفکر سیاسی موجبات رونق و تنوع اندیشه‌ورزی را سبب خواهد شد که فارغ از تکرارهای ملالت‌زا و کم‌فروغ و همراه با گشایش مرزهای جدیدی در حوزه تفکر سیاسی است. در شرایط تنوع و تکثر روش‌ها بهتر می‌توان در اندیشه یک اندیشمند به مطالعه پرداخت و مطالب مطلوب و منسجمی فراهم ساخت که البته از روش‌های معمول نیز دور نباشد. برای دکتر بهروزلک و دیگر دوستان خردورز حوزه اندیشه سیاسی آرزوی توفیقات روز‌افزون دارم.

/ 0 نظر / 4 بازدید