دفتر سوم سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه منتشر می شود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دبیر علمی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه از انتشار دفتر سوم مجموعه نشست ها و گفتگوهای سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه در ابتدای سال 91 خبر داد.

شریف لک زایی دبیر علمی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در سال 87 به مناسبت برگزاری همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه دفتر اول این مجموعه در پانصد و پنجاه صفحه منتشر شده بود که حاوی گزارش پنج نشست با آیت الله العظمی جوادی آملی و همچنین 9 نشست دیگر با سایر اساتید در همین حوزه و بحث بود که گزارش آن در این اثر آمده بود.

وی افزود: دفتر دوم مجموعه نشست ها و گفتگوهای سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه اخیرا منتشر شده است. در بخشی از این اثر بحثی از آیت الله سبحانی و انصاری شیرازی به عنوان اساتیدی که در حوزه حکمت و فلسفه اسلامی صاحب نظر هستند، آمده است.

لک زایی تصریح کرد: در ادامه این مباحث در چند بخش مباحثی در همین موضوع توسط اساتید مطرح شده و گفتگوهایی در این زمینه شکل گرفته که در نوع خود قابل توجه است و جزو نوآوری های حوزه فلسفه سیاسی تلقی می شود.

وی بیان کرد: علاوه بر اینها مجموعه چهار جلدی با همین عنوان سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه هم منتشر شده که مجموعه مقالات همایش این همایش است.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان سخنانش گفت: دفتر سوم این مجموعه هم در ابتدای سال آینده به دست نشر سپرده می شود که در این اثر مجموعه سخنرانی ها، نشست ها و گفتگوها و مباحثی که در همایش ایراد شده است آمده که این مباحث هم در نوع خود قابل توجه و مهم است و برای اولین بار است که برخی از این بحث ها ارائه می شود.
/ 0 نظر / 4 بازدید