آزادی و حیات معقول

به تازگی شماره جدید فصلنامه علوم سیاسی ویژه اخلاق و سیاست با مقالات متنوع و خوبی از اساتید و پژوهشگران حوزه اندیشه سیاسی منتشر شده است. آخرین مقاله نگارنده در باب مناسبات آزادی و اخلاق با عنوان «آزادی و حیات معقول در اندیشه آیت‌الله محمد تقی جعفری» نیز در این شماره به طبع رسیده است. در اینجا چکیده این بحث به فارسی و عربی و انگلیسی می‌آید و علاقه‌مندان این موضوع تفصیل این نوشته را در شماره بیست و شش و یا پایگاه اینترنتی فصلنامه علوم سیاسی پی بگیرند. چکیده فارسی: دو مفهوم اخلاق و آزادى در شمار مفاهیم فربه تجویزى و از ناب ترین مباحث فلسفهسیاسى است. برجستگى این مفاهیم به گونه‏اى است که در تمامى دوره‏هاى حیات اندیشهسیاسى خود را بر ذهن و اندیشه متفکران و زندگى آدمى تحمیل کرده است. از این رونوشته حاضر در تلاش است تا نگره یکى از فیلسوفان مسلمان معاصر در باب مناسبات اخلاقو آزادى را بکاود و با سنجش این دو مفهوم فربه فلسفه سیاسى، به طرح و آمون مدعاىمقاله در باب اولویت آزادى بر اخلاق بپردازد. الحریة والعقلانیة فی فکر ایة الله محمد تقی الجعفری: ان مفهومی الاخلاق والحریة من جملة المفاهیم ذات الصدارة ، و من ابرز مباحث الفلسفة السیاسیة الصرفة، وقد بلغت هذه المفاهیم من الاهمیة بمکان انها القت بظلالها على‏ افکار المفکرین وحیاة الانسان فی کافة ادوار حیاة الفکر السیاسی ،من هنا فقد بذل هذا المقال الوسع للکشف عن رؤیة احد فلاسفة الاسلام المعاصرین حیال مناسبات الاخلاق والحریة ومقارنة هذین المفهومین فی الفلسفة السیاسیة بغیة اثبات مدعاه وهو تقدم الحریة على‏ الاخلاق. Freedom and plausible life in the thoughts of Ayatollah Mohammad-Taghi Jafari
Ethics and freedom are two prescriptive corpulent concepts, which have drawn the best discussions of political philosophy. These concepts are so prominent that they have been reflected in the thoughts and minds of intellectuals and in the life of man through the long history of political thought. Thus, the present paper tries to study the ideas of one of the contemporary Muslim philosophers concerning the correspondence of ethics and politics and, evaluating these two corpulent concepts, presents and evaluates the claim that freedom is prior to ethics.

/ 0 نظر / 4 بازدید