مجموعه چهار چلدی مقالات سیاست متعالیه در نمایشگاه کتاب

مجموعه چهار چلدی مقالات سیاست متعالیه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مجموعه کامل مقالات همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای نخستین بار در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

این مجموعه در چهار جلد سامان یافته است که مجلدات دوم، سوم و چهارم آن برای نخستین بار در  سال جاری در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ارائه شده است.

هر کدام از مجلدات مذکور موضوع خاصی را در برگفته است. بر این اساس، جلد دوم به مباحث نظری و تاریخی و کاربردی اختصاص دارد. جلد سوم به مباحثی در باب انسان، امامت و سیاست می پردازد و جلد چهارم تماماً به موضوع اخلاق و سیاست اختصاص یافته است.

این مجلدات به اهتمام شریف لک زایی و توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

همچنین کتاب های «مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه» تألیف ابوالحسن حسنی و «مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی» نوشته علیرضا صدرا از دیگر منشورات طرح پژوهشی حکمت سیاسی متعالیه است که برای نخستین بار در نمایشگاه بین المللی تهران ارائه می شود.

گفتنی است جلد نخست این مجموعه پیش از این در سال 1388 از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انتشار یافته بود و دفتر اول نشست ها و گفتگوهای سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه نیز در سال 1387 چاپ و منتشر شده بود.

علاقه مندان می توانند این آثار را از غرفه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تهیه کنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید