ظرفیت های مردمی را به میدان بیاوریم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت های مردمی را به میدان بیاوریم

شریف لک زایی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفتگو با خبرگزاری حوزه با تاکید بر این نکته که دولت در این شرایط تحریم اقتصادی باید بتواند همه ظرفیت های مردمی را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به کار گیرد، گفت: دولت باید در جمهوری اسلامی ایران در خدمت تحقق اهداف و منافع نظام اسلامی باشد؛ هر دولتی با هر نگاه و سلیقه ای که بر سر کار می آید باید در این راستا گام بردارد و از عملکرد جناحی که منافع عده ای را تامین کند، به شدت بپرهیزد.

قوت دولت و نظام در سایه حمایت های مردمی است

وی همچنین با اشاره به مشارکت و دخالت جدی مردم در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: کماکان باید مسئولان و دولتمردان به بعد مردم مداری انقلاب اسلامی توجه ویژه داشته باشند و بدانند که استمرار نظام نیز در سایه تداوم پشتوانه و حمایت های مردمی محقق خواهد شد.

همه در خدمت منافع ملی باشیم

عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم تاکید کرد: از این رو دولتمردان باید همواره در خدمت منافع ملی بوده و در جهت تامین حقوق و نیازهای مردم گام بردارند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه خاص دولت در ساختار جامعه اسلامی اظهار داشت: یکی دیگر از رسالت ها و کارویژه های دولت اسلامی این است که در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی باید بتواند از امکانات و استعدادهای مردمی به خوبی استفاده کند.

/ 0 نظر / 6 بازدید