درباره فیلم مارمولک

این روزها بازار موافقت و مخالفت درباره‌ی نمایش فیلم سینمایی مارمولک بسیار داغ است. با احترام به همه‌ی آنها که با این فیلم مخالفت کرده‌اند باید بنویسم که این فیلم از جهات مختلفی مثبت بوده و قابل توجه و تأمل است. می‌توان گفت جهات مثبت آن بر جهات منفی می‌چربد. گو اینکه بسیاری از آنان که با این فیلم و نمایش آن مخالفت کرده‌اند نیز این فیلم را ندیده و نادیده به قضاوت نشسته‌اند! در چند روز آینده یادداشت مبسوطی در این زمینه در وبلاگ خواهم گذاشت.

درباره دو یادداشتی که از مجموعه خاطرات دانشجویی حج عمره خودم در وبلاگ گذاشته‌ام باید بگویم که این یادداشت در سایت وزین بازتاب نیز منعکس شده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید