سی و دو سالی که گذشت!

نهم شهریور، سی و دومین سالگشت ربایش امام موسی صدر را هم پشت سر گذاشتیم. شاید تقدیر(!) این بود که صاحبان همت نتوانند همچنان گامی در تعیین سرنوشت ایشان بردارند و چهره تابناک این عالم آزاداندیش را آفتابی کنند. اما این مسأله چیزی از اهمیت سیره و اندیشه امام موسی صدر نخواهد کاست و ایشان همچنان مجبوب ما هستند و روز به روز هم بر محبوبیت ایشان افزوده می شود.

 هزاران جوانان جویای مشتاق که هر روزه نام ایشان را می شنوند در جست و جوی حقیقت امام موسی صدر بر می خیزند و از این رو هر روزه بر مشتاقان حقیقت افزوده می شود و یاد و نام و اندیشه و راه امام موسی صدر همچنان نیرو می افزاید و بسط و گسترش می یابد.

نگارنده در چند سال گذشته یادداشت هایی به مناسبت های مختلف درباره امام موسی صدر نگاشته که به نظر رسید همه آنها را در اینجا مرور کرده و در معرض رؤیت دوستان قدیم و جدید قرار دهم. عمده مطالبی که لینک آنها در پایین آمده پیش از این در دو وبلاگ پیشین نگارنده منتشر شده اند. برخی مطالب جدیدتر نیز در سایت حاضر منتشر شده است که دوستان حتماً ملاحظه فرموده اند.

در این سی و دومین سالگرد غیبت امام موسی صدر به نظر آمد در کنار همه تلاش های دوستان و علاقه مندان امام موسی صدر به عنوان یکی از آن علاقه مندان و دوستداران آن امام، همه این یادداشت ها و مطالب را احیا کرده و در دوباره در معرض رؤیت دوستان قرار دهم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!

__________________________________________

ناله ای می شنوم کز قفسی می آید

انسجام و همبستگی اسلامی در اندیشه و عمل امام موسی صدر

فکر سیاسى امام موسى صدر (1)

فکر سیاسى امام موسى صدر(2)

فکر سیاسى امام موسى صدر (3)

موسی! تو سی شب وعده کرده بودی نه سی سال

راز محبوبیت امام موسی صدر؟

امام موسی صدر همان وقت نیز آدم روشنی بود

دکتر سریع القلم: مجذوب اندیشه امام موسی صدر شدم

ایران و لیبی و قصه غربت امام موسی صدر

امام سید موسی صدر در غربت غربی

برای نخستین بار: تدوین اندیشه سیاسی امام موسی صدر

فرزندان امام موسی صدر

توضیجاتی مجدد بر حاشیه دیگر دکتر کمالیان

گپ و گفتی با دکتر محسن کمالیان

امام موسی صدر و مصطفی عقاد

یادی از امام موسی صدر

نای و نی

شریعتی، چمران و امام موسی صدر

درباره امام موسی صدر

امام موسی صدر و اولویت آزادی

/ 0 نظر / 4 بازدید