انجمن وبلاگ‌نویسان

1. روز شنبه در ادامه جلسات گروه فلسفه سیاسی نشستی با جناب استاد ملکیان داشتیم. موضوع بحث تأثیر مباحث کلامی جدید بر فلسفه سیاسی اسلامی بود. استاد تلقی خاصی از فلسفه اسلامی و به تبع آن فلسفه سیاسی اسلامی دارد که میان اندیشمندان مسلمان و اهالی فلسفه متفق علیه نیست و اختلافی است. به ویژه می توان این اختلاف دیدگاه را در آثار دکتر سید حسین نصر و دکتر غلامحسین دینانی نشان داد که قائل به فلسفه اسلامی هستند و از آن دفاع می کنند. در فرصت مناسب در این باب گفت وگو خواهم کرد.

2. روز جمعه فرصتی به دست آمد تا سری به سینما بزنم و فیلم سیزده گربه روی شیروونی را ببینم. فیلم چندان چنگی به دل نمی زد. حد اقل نفهمیدم مرادش چیست و دست اندرکاران فیلم چه ایده ای را دنبال می کنند. شاید تنها چیزی که جلب توجه می کرد نقش آفرینی آقای شریفی نیا، هنرمند توانای کشور، در فیلم بود. تنها حسن فیلم نشان دادن برخی واقعیت های جامعه ما در قالب یک افسانه! بود. که البته آن هم لطفی نداشت. زیرا هر روزه با این گونه واقعیت ها سروکار داریم و آشنا هستیم. شاید نقش آفرینی برخی هنرمندان باعث جذب تماشاگران شده بود! بگذرم که همین مقدار نوشتن درباره این فیلم هم زیادی است!

3. پنج شنبه شب دومین جلسه با دوستان وبلاگ نویس بود. ظاهراً برخی از دوستان وبلاگ نویس تصمیم گرفته اند دست به کارهایی بزنند. خوب مبارک است. من هم تشویق کردم و علی رغم این که وقتی نداشتم در جلسه ای که اعضای آن را ندیده بودم و نمی شناختم حضور یافتم. یکی از پیشنهادهای نگارنده تأسیس انجمن وبلاگ نویسان دینی در قالب NGO بود. باید یادآور شوم که آنچه در موضوع وبلاگ نویسی تا به حال رخ نموده این است که تأسیس یک وبلاگ و وبلاگ نویسی نیازمند رخصت کسی و جایی نیست. فقط کافی است کمی وقت داشته باشید و با استفاده از یک دستگاه رایانه و وصل شدن به شبکه اینترنت و اگر حرفی داشتی چیزی بنویسی. همین! وبلاگ نویسی، محدودیت های موجود در راه سایر تشکل ها و نهادها و مؤسسه ها را در پیش رو ندارد. ضمن اینکه فارغ از مشکلات و موانع موجود در راه نشریه و کتاب است. البته وبلاگ نویسی اگر به صورت شفاف و با نام واقعی نویسنده صورت گیرد الزامات و محدودیت هایی خاص را برای نویسنده آن به همراه دارد، اما این بخش تا اندازه ای که معقول و برای حفظ نرم های اجتماعی باشد قابل پذیرش است.

/ 0 نظر / 4 بازدید