درباره امام موسی صدر

چند روز پیش پس از حضور و سخنرانی در همایش شناخت اندیشه‌های شهید بهشتی به مؤسسه تحقیقاتی امام موسی صدر رفتم و درباره این اندیشمند بزرگ و ناشناخته جهان اسلام با فرزند ایشان خانم حورا صدر به گفت‌وگو پرداختم. اتفاقاً درباره این نکته که ایشان به رغم اندیشه برجسته و سال‌ها فقدان حضور ایشان متأسفانه در ایران ناشناخته است نیز بحث و سخن به میان آمد. در همین مورد امروز به کتابی برخورد کردم که نشان می‌دهد نه تنها جامعه ما با ایشان آشنا نیست، بلکه نشان می‌دهد حتی ناشری که اثری از ایشان را منتشر ساخته است نیز ایشان را نمی‌شناسد.

امروز که به اتفاق همسر و فرزندم به کتاب فروشی رفتم، عنوان کتابی از امام موسی صدر که چندی پیش آن را مطالعه کرده بودم توجهم را جلب کرد. گرچه عنوان اثر و مترجم آن همان بود اما با کمال تعجب از شهید بزرگوار آیت‌الله سید محمد باقر صدر با عنوان نویسنده آن در روی جلد یاد شده بود. گرچه این اشتباه در صفحات میانی کتاب نیز تکرار شده بود اما خوشبختانه در شناسنامه‌ فیپا در داخل کتاب ضمن اینکه اسم امام موسی صدر به عنوان نویسنده ثبت شده بود، تصویری نیز از ایشان در صفحه مقابل منتشر شده بود که این اشتباه را قدری التیام می‌بخشید.

گرچه مشخصات ناشر این اثر در ذیل خواهد آمد، اما اشتباهانی از این دست آن هم از ناحیه یک ناشر را نمی‌دانم چگونه باید توجیه کرد و پذیرفت؟ خوانندگان خود داوری کنند. در اینکه جامعه ما با این اندیشمند گران‌سنگ آشنا نیست حرفی نیست اما از یک ناشر که اثری از ایشان را منتشر ساخته است انتظار اشتباهی این گونه نمی‌رود. اینکه نگارنده دائم از عظمت شخصیت ایشان یاد می‌کند به سبب نگاه عمیقی است که ایشان به مسائل اجتماعی و دینی دارد و نگاه متفاوت وی با دیگر اندیشمندان است. می‌توان ایشان را هم‌پا و تکمیل کننده اندیشه بزرگانی همچون مطهری و بهشتی دانست و از اندیشه و فکر وی بهره‌های وافری برد.

نگارنده در ابتدای نوشته تعمداً نامی از دکتر بهشتی آورد. به سبب اینکه بهشتی و امام موسی صدر افزون بر اینکه دوستان صمیمی‌ای برای یکدیگر بوده‌اند، به لحاظ فکری نیز بسیار نزدیک به هم می‌اندیشیده‌ و دغدغه‌های همسانی را در سر داشته‌اند. به خصوص مباحث این دو در باب آزادی بسیار نزدیک به هم است و هر دو از اهمیت و نقش اساسی آزادی در زندگی آدمی سخن گفته‌اند و عجیب اینکه در زندگی خود نیز آن به آن باور داشته و به آن عمل کرده‌اند.

در باب همایش شناخت اندیشه‌های آیت‌الله بهشتی نیز این نکته را ذکر کنم که با همایش‌های دیگری از این دست که با تشریفات بسیار و محتوای تهی برگزار می‌شود فاصله داشت. هم به لحاظ سادگی و فقدان تشریفات و هم به لحاظ محتوا و غنای مباحث ارائه شده. در همایش مذکور دختر شهید بزرگوار بهشتی در باب اینکه چرا ایشان به انتقادات نامنصفانه‌ بسیاری که به ایشان می‌شد پاسخ نمی‌داد نکته جالبی گفت و آن اینکه خود شهید بهشتی در پاسخ می‌گفته است: مگر انسان چند سال عمر می‌کند که به این اراجیف پاسخ دهد؟

روح شهید بهشتی شاد و یاد امام موسی صدر گرامی‌باد. امید اینکه به همین زودی خبرهای خوشی از زنده بودن امام موسی صدر منتشر شود و جامعه ما دوباره از اندیشه برجسته ایشان بهره‌ها ببرد. نگارنده باز هم به مناسبت‌هایی از امام موسی صدر و اندیشه ایشان خواهد نوشت. خوانندگان ارجمند برای مطالعه برخی آثار ایشان به پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه تحقیقانی امام موسی صدر رجوع کنند.

و اما مشخصات کناب‌شناخنی آن اثر: امام سید موسی صدر، اسلام و فرهنگ قرن بیستم، ترجمه علی حجتی کرمانی، چاپ یازدهم، انتشارات کتاب آوند دانش، تابستان ۱۳۷۹. ناشر مذکور ناشر آثار مرحوم علی حجتی کرمانی است.

/ 0 نظر / 3 بازدید