داعش محصول حمایت های غربی هاست

وی ادامه داد: آمریکایی ها چون در فلسطین، سوریه و لبنان شکست خوردند و به اهدافشان که از بین بردن جایگاه منطقه ای ایران است نرسیدند اقدام به تشکیل گروهکی به نام داعش کردند ولی با لحاظ همه این ها جایگاه منطقه ای و نفوذ ایران در منطقه رو به رشد بوده است.

لک زایی در ادامه بیان کرد: ارتقاء و جایگاه و نفوذ رو به رشد ایران در منطقه سبب شده است که آمریکایی ها و اسرائیلی ها از این گروهک حمایت رسانه ای و سیاسی و تسهیلاتی نمایند و یک موقعیت نسبی را علیه نظام و سیستم دولت عراق به جود آورند.

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی ادامه داد: بخشی از پیروزی هایی که گروهک تروریستی داعش در عراق بدست آورده است به خاطر خشونت عریانی است که علیه مردم و طوایف و برخی فرقه ها انجام داده اند و با این اوضاع توانسته اند موقعیت هایی را کسب نمایند که به زودی همانگونه که در فلسطین، سوریه و لبنان شکست خورد با انسجام و وحدت ملی که در عراق بوجود امده نیز راه به جایی نخواهند برد.

لک زایی با اشاره به اینکه آمریکا درصدد تنبیه گروهک داعش برآمده است تصریح کرد: گروهک تروریستی داعش محصول حمایت های اشکار و پنهان غربی ها است اما با وجود حمله این گروهک به برخی از عوامل آمریکایی ها، طبیعتا این کشور منافع خود را لحاظ کرده و به حمایت از نیرو های خودشان به مقابله با داعش پرداخته است.
/ 0 نظر / 24 بازدید