درباره مکتب تفکیک

چندی پیش عالم بزرگوار آیت‌الله مروارید وفات یافت. به همین منظور یادداشت کوتاهی در سایت بازتاب با عنوان: مروارید مکتب تفکیک؛ تحلیل ابعاد فکری مرحوم آیت‌الله مروارید منتشر شد که گوشه‌ای از ابعاد فکری ایشان را مورد توجه قرار داده بود. متن کوتاه حاضر در ذیل آن یادداشت قلمی شد که اینک از محضر فرهیخته‌گان می‌گذرد.

نفی مکتب تفکیک در دخالت فهم بشری در ادراک بهتر دین تا اندازه ای مغالطه آمیز به نظر می آید. در واقع مکتب تفکیک با نفی سایر روش ها و از جمله فهم فیلسوفانه و عقلانی از دین خود را نیز به نوعی نفی می کند. چگونه کسی می تواند ادعای فهم خالصی از دین را داشته باشد با وجود اینکه هیچ عنصر بشری و فهم بشری در آن دخالت ننماید. بهر حال این فهم از دین نیز یک فهم بشری از دین تلقی می شود و نه صرفاً فهمی خالص از دین. رکود و سکون علمی جامعه و فکر دینی در جوامع اسلامی با نفی روش فلسفی و متروک ماندن اندیشه فلاسفه در میان مسلمانان همراه بوده است. تآکید بر روش نواخباری گری که در قالب مکتب تفکیک ظهور و بروز یافته است دوباره به حاشیه بردن فلسفه و فلاسفه را در اذهان تداعی می کند. به هر حال می توان فهم تفکیکی از دین را نیز یکی از فهم ها از دین تلقی کرد که در کنار فهم فلسفی و نیز سایر فهم‌ها می تواند فهم نسبتاً کاملی را به انسان مسلمان در دنیای جدید عرضه بدارد.
خداوند روح مرحوم مروارید را شاد بگرداند.

/ 0 نظر / 5 بازدید