به یاد و برای دخت رسول مهر و رحمت

ترجیح دادم به مناسبت ایام وفات دخت رسول مهر و رحمت شعری را که یکی از خوانندگان با ذوق وبلاگ آزادی و فضیلت در کامنت پیام پیشین گذاشته است در صفحه اصلی قرار دهم.

دل غریب من از گردش زمانه گرفت   ×  به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت

شبانه بغض گلو گیر من کنار بقیع   ×  شکست دل از دیده اشک دانه دانه گرفت

ز پشت پنجره ها دیدگان پر اشکم   ×   سراغ مدفن پنهان و بی نشانه گرفت

نشان شعله و دود و نوای زهرا را  ×   توان هنوز ز دیوار و بام خانه گرفت

مصیبتی است علی را که پیش چشمانش  ×  عدو امید دلش را به تازیانه گرفت

چه گفت فاطمه کان گونه با تاثر و غم  ×  علی مراسم تدفین او شبانه گرفت

فراق فاطمه را بوتراب باور کرد  ×   شبی که چوبه تابوت را به شانه گرفت

/ 0 نظر / 5 بازدید