امام موسی صدر و مصطفی عقاد

در چند روز گذشته مصطفی عقاد، کارگردان فیلم موفق محمد رسول الله، در حوادث بمب گذاری های کشور اردن جان باخت. همین موضوع سبب شد یادداشت حاضر را بنگارم و هم از این شخصیت مؤثر در صنعت فیلم سازی یاد کنم و هم این که از امام سید موسی صدر یادی کرده باشم.

شاید جالب باشد بدانیم امام موسی صدر مشاور مصطفی عقاد در تهیه فیلم محمد رسول الله بوده است. به ویژه نگاه ویژه فیلم ساز با مشاوره ها و توصیه های امام صدر رنگ و بوی دیگری یافته است. جالب تر این که با توجه به شخصیت گیرا و جذاب امام سید موسی صدر پیشنهاد اولیه عقاد این بوده است که شخص ایشان در این فیلم به بازیگری بپردازد. اما این پیشنهاد به هر دلیل از سوی ایشان پذیرفته نمی شود و عقاد از بازیگران دیگری برای تهیه فیلم خود بهره می گیرد. مطالعه شرح حال و زندگی و فعالیت های امام صدر، شنیده ها و مطالعات ما از زندگی رسول اکرم را به یاد می آورد. با همان جذبه و مهر و رحمت و مودت.

امروز خبر مختومه شدن پرونده ربوده شدن امام موسی صدر در ایتالیا نیز منتشر شد که نشان می دهد همچنان سرنوشت این شخصیت ارزشمند جهان اسلام در ابهام باقی خواهد ماند. چندی قبل نیز در پی کشف سه جنازه در عراق، که از جنایات دوره حکومت صدام به شمار می رفت، این احتمال مطرح شد که یکی از این جنازه ها متعلق به ایشان و دیگری از همراه وی است. البته ضمن این خبر در سطح گسترده ای مطرح نشد، صحت و سقم این خبر نیز مورد تأیید قرار نگرفته است.

امیدواریم تلاش ها در راستای ابهام زدایی از وضعیت زندگی امام موسی صدر به نتیجه برسد و ایشان در صورت زنده بودن به دامان پر مهر امت اسلامی باز گردد و جهان اسلام باز هم از افکار ایشان بهره مند گردد.

درباره مصطفی عقاد دو مطلب زیر قابل اشاره است:

سرمقاله روزنامه شرق درباره مصطفی عقاد

زندگی نامه مصطفی عقاد کارگردان بزرگ سوری

/ 0 نظر / 3 بازدید