کربن، مؤمن به اسلام است

ماه گذشته به اتفاق دوست ارجمندم جناب آقای دکتر یزدانی، گفت و شنودی با جناب آقای مهندس عبدالباقی طباطبایی، فرزند ارشد علامه طباطبایی، درباره مرحوم علامه انجام دادیم. گفت و گو، که در بعد از ظهر یک روز پاییزی انجام می­شد بیش از دو ساعت طول کشید و از هر دری سخن رفت. به ویژه از نوع رابطه پرفسور کربن، اندیشمند فقید فرانسوی، با علامه نیز از وی پرسش شد.

ایشان ضمن بیان مطالبی به نکته جالبی اشاره کرد و آن این که علامه معتقد بوده است «کربن، مؤمن به اسلام است». فرزند علامه این جمله را از خود علامه شنیده بود. به هر حال در آن روزها برخی با توجه به نوع و سطح رابطه علامه با کربن، این بحث را مطرح می­کردند که چرا کربن مسلمان نمی­شود. و علامه این جمله را در پاسخ به آنان گفته و بر این باور بود که در وضعیت فعلی خدمات کربن به اسلام بیش از آن وقتی است که وی اسلام را پذیرا شود!

همچنین نکته­ای در باب بخش انتهایی پاورقی­های اصول فلسفه و رئالیسم اشاره کرد که با توجه به پیچیدگی مفاهیم به کار رفته و ناتوانی شهید مطهری از  درک آن، شرح آن سال­ها به طول انجامید و در نهایت در یک تابستان آیت الله مطهری خدمت علامه آمده و پس از بحث و گفت و گو با علامه توانسته است به شرح آن بپردازد.

از دیگر بحث­هایی که به میان آمد ذکر مناسبات علامه با امام خمینی بود که گفتنی­های مهندس طباطبایی در این زمینه نیز شنیدنی است.

این گفت و شنود به همراه چند مقاله دیگر در شماره 195 هفته نامه پگاه حوزه، ویژه علامه طباطبایی، منتشر شده است. در شماره 196 این هفته نامه نیز بخش دوم مباحث ویژه علامه طباطبایی منتشر شده است. من به زودی متن این گفت و شنود را در وب نوشت خواهم گذارد.

/ 0 نظر / 5 بازدید