کتابخانه‌های دیجیتالی

امروز پس از حضور در جلسه هفته‌ای گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به اصرار برخی از دوستان عزیز و گران‌قدرم در جلسه سخنرانی مهندس حمید رضا صنیعی راجع به کتابخانه دیجیتال و نقش آن در پیشبرد تحقیقات علوم انسانی و علوم دینی شرکت کردم. قرار بود مباحثی درباره ساختار کتابخانه‌های دیجیتال از نظر اطلاعات و سرویس‌های اطلاعاتی با لایه‌های مختلف یک کتابخانه دیجیتال و نیز تشریح فعالیت کتابخانه‌های دیجیتال و کتابخانه‌های سنتی انجام گیرد. در طی سخنرانی برخی منابع الکترونیکی در زمینه علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم مذهبی نیز معرفی گردید.

در کل مباحث جالبی طرح گردید و احتمالاْ زمینه‌های تغییراتی را در حوزه مطالعات علوم انسانی پدید خواهد آورد البته با این شرط که موانع پیش روی آن از میان برداشته شود و طرح این مباحث از سوی این مراکز صرفاْ تشریفاتی و ... نباشد.

و در آخر اینکه از قافله عقب نمانید و برای تأکید و امضا بر اینکه خلیج فارس همیشه و همه وقت فارس است اینجا را کلیک فرمایید. "Persian Gulf will remain persian"

/ 0 نظر / 5 بازدید