طرح تحقیقاتی اندیشه سیاسی امام موسی صدر انجام می شود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از آخرین وضعیت پروژه «اندیشه سیاسی امام موسی صدر» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شریف لک زایی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: اجرای این پروژه از سال 88 شروع شد و مقداری از مطالعات آن نیز انجام گرفت، اما از آنجا که نیاز به بررسی میدانی جهت آشنایی بیشتر با اندیشه امام موسی صدر بود، پیشنهاد حضور محقق در لبنان داده شد که باقی کار به صورت میدانی در لبنان انجام شود و از نزدیک فعالیت های سیاسی و اجتماعی امام موسی صدر پیگیری شود، که این مسئله موجب ایجاد وقفه در انجام پروژه شد.

وی اظهار داشت: نگاه اینجانب در این کار این بود که ایشان هم اندیشمند سیاسی و هم فعال سیاسی و یک سیاست مدار واقعی است. در واقع ایشان نظر و عمل را با هم تلفیق کرده است، لذا نیازمند توجه بیشتری است.

وی در ادامه به اهمیت اندیشه و عمل امام موسی صدر پرداخت و تأکید کرد: با توجه به تنوع قومی و فرهنگی و مذهبی در برخی از مناطق ایران، اندیشه و عمل امام صدر می تواند به عنوان الگو مطرح و مورد توجه و عمل قرار گیرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: مباحث نظری را از آثار خود ایشان می توان بدست آورد ولی تغییر و تحولاتی که این اندیشه طی کرده نیازمند بررسی سیره و عملکرد ایشان به ویژه در 20 سال حضور ایشان در لبنان است که این کار ضرورت حضور در آنجا و مطالعه میدانی و گفتگو با دیگر صاحب نظران را می طلبد.

وی در پایان اظهارداشت: این پروژه از سال 93 دوباره پیگیری و ادامه کار با مساعدت مراکز و نهادهای مورد نظر انجام می شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید